SIA “TMC”
ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu programmā
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
Projekta numurs: 3.2.1.2/16/I/001
LIAA līguma Nr. SKV-L-2016/387
LIAA līguma datums: 31.05.2016

LIAA

SIA “TMC”
ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu programmā
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
Projekta numurs: 3.2.1.2/16/I/002
LIAA līguma Nr. SKV-TL-2016/3
LIAA līguma datums: 17.05.2016.

LIAA

Finansējuma saņēmējs „TMC” SIA (TheMiceCream) ir noslēdzis 2015 gada 4. Jūnijā līgumu Nr. L-ATA-15-2928 ar v/a „Latvijas Investīciju attīstības aģentūru” par projekta SIA „TMC” dalība starptautiskajā konferencē EMEC 2015, īstenošanu ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Finansējuma saņēmējs „TMC” SIA (TheMiceCream) ir noslēdzis 2015 gada 9. Jūlijā līgumu Nr. L-ATA-15-3064 ar v/a „Latvijas Investīciju attīstības aģentūru” par projekta „SIA ”TMC” ārējā marketinga aktivitates 2015 gadā uz 11 valstīm” īstenošanu ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Finansējuma saņēmējs „TMC” SIA (TheMiceCream) ir noslēdzis 2011. gada 24. oktobrī līgumu Nr. L-ĀTA-11-0754 ar v/a „Latvijas Investīciju attīstības aģentūru” par projekta „SIA”TMC” dalība starptautiskajā izstādē IMEX 2011” īstenošanu, ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās aatīstības fonds.
Finansējuma saņēmējs „TMC” SIA (TheMiceCream) ir noslēdzis 2011. gada 30.
maijā līgumu Nr. L-ĀTA-11-0638 ar v/a „Latvijas Investīciju attīstības
aģentūru” par projekta „SIA „TMC” dalība starptautiskajā izstādē Confex
2011” īstenošanu, ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Finansējuma saņēmējs „TMC” SIA (TheMiceCream) ir noslēdzis 2011. gada 16.
augustā līgumu Nr. L-ĀTA-11-0693 ar v/a „Latvijas Investīciju attīstības
aģentūru” par projekta „SIA „TMC” dalība starptautiskajā izstādē TUR 2011”
īstenošanu, ko līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.